Karel Trefný

Úvodní stránka | Fotogalerie Aikido | Fotogalerie BONSAJE

Úkázka práce u hrnčířského kruhu

Karef Trefný, Nová 8, 679 00 Letovice, Telefon: 737 580 844